Çfarë modeli të smartphone-ve të zgjedhim

Jemi dëshmitarë të zhvillimit dhe evoluimit të vrullshëm të teknologjisë në shumë sfera dhe fusha të ndryshme, sidomos të asaj telefonike. Si pasojë e kësaj, telefonat e mençur çdo ditë e më shumë po gjejnë përdorim më të madh në botën moderne, njëherësh edhe tek vendi ynë në Kosovë, pothuajse përdorimi i tyre është bërë pjesë e jetës së përditshme.
Si duket ka kaluar koha kur telefoni përdorej vetëm për thirrje dhe dërgim të mesazheve apo për lojëra. Tanimë përdorimi i tyre varësisht prej karakteristikave, ka filluar të përdoret më shumë e më shumë jo vetëm nga të rinjtë por edhe nga të moshuarit!
Duke patur parasysh rëndësinë e përdorimit të telefonave të mençur si dhe zgjedhjen e tyre, do t’i përmendi dhe përshkruaj disa nga modelet më të reja dhe më të njohur të telefonave të mençur, të cilët gjenden aktualisht në tregun botëror! Modelet e telefonave të mençur të cilët konsiderohen momentalisht si telefona me performanca dhe karakteristika të shkëlqyeshme janë si në vijim: Samsung, Iphone, HTC, LG, Nokia, Motorola, Sony, etj.

 * Këtu radhitja e tyre nuk është bërë sipas telefonit më të mirë/shpejt, mirëpo sipas “popullaritetit”! Megjithate në vazhdim do të mundohem sado pak t’i përshkruaj dhe krahasoj modelet e telefonave sipas karakteristikave të tyre.

SamsungNote3_LGG2


Përshkrimi i modeleve të reja të telefonave të mençur dhe karakteristikat e tyre

Mëposhtë do t’i përshkruaj karakteristikat dhe specifikat e telefonave më të mirë dhe më të ri që ekzistojnë në treg! Si kriter i kam marr veçoritë kryesore, si: sistemi operativ, madhësia e telefonit (ekranit), procesori, RAM memorja, hapësira (storage), kamera, dhe bateria.

Read more of this post

Advertisements

Përdorimi i komandave/skriptave në SharePoint 2010 Management Shell

Dihet se përmes ndërfaqes grafike të përdoruesit – GUI (Graphical User Interface) nuk mund të kryhen të gjitha veprimet, dhe si pasojë ekzistojnë edhe mënyra tjera që mund t’i kryejne këto veprime, siç është vegla SharePoint 2010 Management Shell, e cila është e përfshirë në SharePoint 2010.
SharePoint Management Shell është një gjuhëe skriptuar dhe një vegël e perbërë nga një grumbull i komandave që përdoret për ekzekutimin e veprimeve të ndryshme në mjedise siç janë intranete apo portale të implementuara në platformën MS SharePoint 2010.
SharePoint Management Shell pak a shumë është një vegël e ngjashme me PowerShell që vije në kuadër të Windows Server 2008, mirëpo këtu janë të përfshira apo ngarkuara komandat e dedikuara enkas për mjedise të platformës SharePoint.

Kjo vegël posedon më shumë se 600 komanda (cmdlets), mirëpo unë do t’i listoj disa nga ato që përdoren më së shpeshti, posaçërisht ato komanda pa të cilat konfigurimet apo veprimet e caktuara nuk mund të ekzekutohen përmes GUI!

Read more of this post

Export/Import Lists in SharePoint 2007/2010

Despite the advantage and great features that possess the SharePoint platform, however this platform is associated with one of the “weaknesses” when it comes to import/export the lists/forms (with greater size than 10MB) from one site to another site. By default they can’t be transferred without executing some scripts on “Command Prompt” or “SharePoint Management Shell” respectively by using the STSADM tool which is the part of SharePoint.


What are Lists in SharePoint

A List is the form that contains one or more fields/columns which define the item data or metadata schema. For example, a List can be considered the form called “Projects” with the following fields: Project title, Description, Start date, End date, Status. This could be considered similar to a database table. A List might contain as well attachments.

 

Read more of this post

Eksportimi/Importimi i Listave ne SharePoint 2007/2010

Perkunder perparesive dhe vecorive mjaft te medha qe i posedon platforma SharePoint, nje nder “te metat” qe ka kjo platforme kur eshte fjala per importimin apo eksportimin e listave/formave (me madhesi me te madhe se 10MB) prej nje faqe ne faqen tjeter, eshte se ato zakonisht (by default) nuk mund te barten pa i ekzekutuar disa skripta ne “Command Prompt” ose “SharePoint Management Shell”, perkatesisht duke perdorur veglen STSADM qe vije ne kuader te SharePoint-it.


Cka jane “Lists” ne SharePoint

“List” paraqet nje forme qe perbehet prej nje e me shume fushave apo kolonave te cilat definojne te dhenat e formes. Psh nje liste mund te jete forma e quajtur “Projects” me keto fusha: Project title, Description, Start date, End date, Status. Lista mund te konsiderohet si nje tabele e databazes. Lista mund te permbaje ne vete edhe dokumente te ndryshme (attachments).

Read more of this post

Ngatërrimi i fjalëve pothuajse të ngjashme, por me kuptime jo të ngjashme

Edhe pse tema e këtij artikulli në fakt nuk është e natyrës time, për shkak se zakonisht shkruaj për teknologji, megjithate vendosa të shkruaj këtë artikull që ka të bëjë me përdorimin e disa fjalëve delikate apo “ngatërruese” në jetën e përditshme.
Ndodhë që çdo person kur të lexojë apo shkruajë diçka në gjuhën shqipe, mund të ngatërrohet pa dashje apo të mos dijë dhe dallojë si duhet fjalët që i posedon gjuha shqipe, qofshin ato fjalë shqipe “autoktone” apo të “huazuara”! Prandaj mëposhtë do t’i paraqes disa fjalë që pak a shumë tingëllojnë si të ngjashme, por që kuptimin e kanë plotësisht jo të ngjashëm.

Një ndër veçoritë apo karakteristikat kryesore që e bëjnë gjuhën shqipe të veçant dhe më të pasur janë shkronjat: “ë”, “ç”, “dh”, “th”, “y”.

Për këtë arsye për hirë të këtyre shkronjave dhe alfabetit shqip, këtë artikull do të mundohem t’a shkruaj me të gjitha elementet e gjuhës shqipe duke përdorur këto shkronja karakteristike sidomos shkronjat “ë” dhe “ç”, gjë që zakonisht nuk i përdori 🙂 (për shkak të “peripecive” kompjuterike).

Read more of this post

Shfaqja e gabimit dhe evitimi i tij gjate konfigurimit te SharePoint 2010

Sigurisht secilit prej neve mund t’i ndodhe qe te kete ndonje “telashe” apo shfaqje te gabimeve (errors) gjate instalimit apo konfigurimit te sistemeve dhe aplikacioneve te ndryshme!
Ne kete artikull do te mundohem te paraqes shfaqjen e nje “errori” (mesazh i paraqitur nga sistemi/aplikacioni) qe mund te ndodhe me rastin e instalimit/konfigurimit te aplikacionit SharePoint 2010 dhe lidhjes me databazen e SQL Server 2008 si dhe evitimin e ketij problemi. Pra ne pika te shkurta do t’i paraqes disa “keshilla dhe truqe” (tips & tricks) dhe hapat perkates te cilat duhet te ndermerren.


Shfaqja e gabimit (error message)
Le te konsiderojme Farm topologjine e SharePoint serverave si ne nje nder figurat e meposhtme (fig1 dhe fig2), perkatesisht implementimin e SharePoint 2010 ne Multi-Server 2-Tier apo Multi-Server 3-Tier.

Pra, kur SharePoint Server 2010 dhe SQL Server 2008 instalohen ne servera te vecant me sistemet operative perkatese (psh Windows Server 2008).

Ne kete rast normalisht se pari duhet te instalohet SQL Server ne server te vecant, pastaj SharePoint 2010 duhet te instalohet ne serverin tjeter, ku se pari instalohet SharePoint Prerequisites, dhe mandej behet instalimi i SharePoint-it.

Read more of this post

Karakteristikat, dobite dhe mangesite e rrjeteve sociale

Kohet e fundit ne baze te diskutimeve dhe sygjerimeve qe kam marre nga persona te ndryshem, jam nxitur qe te shkruaj dhe t’i shtjelloj disa terme dhe vecori qe i kane rrjetet sociale Facebook dhe Twitter, sidomos per kete te fundit, i cili eshte me pak i popullarizuar dhe ka me pak perdorues ne krahasim me Facebook!

Nje nder “revolucionet” e dekades se fundit ne aspektin e teknologjise informative, padyshim mund te them se jane rrjetet sociale (social networks), posacerisht Facebook dhe Twitter, duke mos lene anash edhe rrjetet tjera si: linkedin, g+, myspace, socl etj, mirepo une do te fokusohem vetem tek Facebook dhe Twitter duke pershkruar ne pika te shkurta: vecorite, ngjashmerite, dallimet, dobite dhe mangesite e ketyre rrjeteve sociale.Facebook
 dhe Twitter jane rrjete sociale online permes te cileve mundesohet: marrja, shperndarja dhe shkembimi i informatave, si dhe komunikimi me njerez te ndryshem neper bote permes internetit.

Read more of this post